Ontmoeting tussen twee culturen

Afgelopen maandag bezochten we een bijeenkomst van ouderlingen en diakenen in de stad Rumphi. Zij volgen een cursus pastoraat en het onderwerp vandaag was pastoraat onder jongeren. Namens de GZB coördineert zendingswerker Tjerk Visser de ontwikkeling van toerustingsmateriaal voor ambtsdragers in de CCAP. Na de opening werden de deelnemers geïnstrueerd om in groepen te zitten […]

Connecting…

Op de veranda van het guesthouse in Ekwendeni, de missionpost in het noorden van Malawi, testen we vroeg in de avond onze internetverbindingen. Met 9 predikanten zijn we met de GZB mee om zendingsprojecten te bezoeken en kennis te maken met één van de snelgroeiende kerken in Afrika. Maar waar zouden we zijn, als we […]

Wij geloven in meer. Soms moet er een kerkdienst gehouden worden

Voorganger van een migrantenkerk in Amsterdam Zuid-Oost, ds. Samuel Lee sprak over liefde.  Remonstrants predikant ds. Tom Mikkers sprak over zijn eigen onverdraagzaamheid. De preses van de Protestantse Kerk in Nederland, ds. Karin van den Broeke, sprak – zonder met de vinger te wijzen naar wie dan ook – over het klimaat in de samenleving. […]

Door het venster van het kruis (1)

Wereldwijd bereiden christenen zich binnenkort weer voor op de viering van Pasen. De lijdenstijd of veertigdagentijd (zie voor een uitleg over het verschil de blog van Theo Pleizier) is een periode van voorbereiding en inkeer. Net als andere jaren wordt vanuit de Anglicaanse Kerk in Groot-Brittannië een ‘Lent Book’ aanbevolen, een boek dat zich goed […]

Originally posted on Onderweg:
De weken voorafgaande aan Goede Vrijdag en Pasen vormen een periode van voorbereiding, bezinning en inkeer. Ik probeer daar voor mezelf invulling aan te geven door tijd in te ruimen om een bezinnend boek te lezen. In de afgelopen jaren gebruikte ik daarvoor de jaarlijkse uitgave die wordt aangereikt door de Anglicaanse…